Tampereen työväenteatteri

2011–2014

Kuten muissakin kulttuurihistoriallisissa kohteissa, myös Tampereen työväenteatterin suunnittelussa ja toteutuksessa tuli huomioida Museoviraston asettamat vaatimukset. Teatterin uudistus toteutettiin neljässä vaiheessa. Projektin suunnittelusta vastasi Siren Arkkitehdit Oy.

1) Vuonna 2011 rakensimme ja kalustimme muusikoille ja stand up -esiintyjille TTT-klubin.
2) Vuonna 2012 teimme päänäyttämölle uudet VIP-katsomot ja rakensimme VIP-tilat.
3) Vuonna 2013 koitti silloisen Metritiskin suurin työmaa: otimme käsittelyyn 3000 m² peruskorjattavaa alaa ja toteutimme neljänteen kerrokseen 900 m² laajennuksen harjoitusnäyttämön ja toimistotilat vesikattoineen. Samoin uusittiin pukuhuoneet sekä kampaamotilat.
4) Vuonna 2014 laajennettiin ompelimo tekemällä rakennukseen 60 m² lisäosa.

Olimme koko hankkeen päätoteuttaja ja vastasimme kaikesta aina perustuksista sisustusratkaisuihin.