Noho Partners Plc, Suunnittelu: Jaana Ekman / Visionary Design Partners

4.10.2019 | Toimisto remontti

Toimisto remontti

Toimiston remontointi on jokaisen mielessä silloin tällöin. Toimiston remontoimiselle voi olla useita syitä tilanteesta ja toimiston elinkaaren vaiheesta riippuen. Toisinaan toimisto remontin tarkoituksena on muuttaa toimiston toiminnallisuus toisenlaiseen, joskus taas tarkoituksena on pidentää nykyisen toimiston elinkaarta. Tällöin luonnollisesti toimiston remontoinnin on tarkoitus olla kevyempi ja mahdollisesti myös asiakkaille huomaamattomampi.

Toimisto remontti ja sen vaiheet

Koska toimisto remontti halutaan lähes aina suorittaa mahdollisimman nopeasti, vaatii se hyvät valmistelut sekä suunnittelun ja suunnitelmallisuuden.

Remontin tärkeimmät vaiheet ovat:

  • Konsepti sekä sen suunnittelu
  • Toteutus ja toimisto remontin työvaiheiden jaksotus
  • Avajaiset

Toimisto remontti ja suunnitelmat

Toimisto remontin aloittamisessa kaikki lähtee liikkeelle halutusta konseptista. Kun konsepti on selvillä ja hiottu mahdollisimman pitkälle, on seuraava askel astua suunnittelijan luokse. Hyvä ja kokenut suunnittelija saa heti kiinni tilaajan haluamasta konseptista ja osaa myös ottaa huomioon tilojen hyvän toiminnallisuuden. Sillä suunnittelu vaiheessa sitoudutaan toimisto remontin kustannuksiin. Hyvä suunnittelu myös helpottaa toimisto remontin toteuttamista tavoitellussa aikataulussa. Mitä enemmän suunnitelmissa on vajavaisuuksia tai puutteita, sitä suurempi riski on aikataulussa pysymisen kanssa. Toinen seikka missä suunnitelmien vieminen mahdollisimman pitkälle korostuu, on toimisto remontin tarjouksien yhdenvertaisuus. Mikäli suunnitelmissa on vajavaisuuksia, eivät tarjoukset ole keskenään vertailukelpoisia ja tällöin mahdollisten lisätöiden osuus kasvaa. Tämä taas vaikuttaa toimisto remontin investoinnin suuruuteen sekä tavoiteltuun budjettiin joka taas määrää toimiston kannattavuutta tulevaisuudessa.

Toimisto remontin toteutus

Kun suunnitelmat on saatu valmiiksi ja päätös toteutuksesta tehty, on käsillä toimisto remontin teknisen vaiheen aloitus. Urakoitsija valinnat ovat äärimmäisen tärkeitä ja koska toimisto remontointi poikkeaa paljon perinteisestä remontoinnista sekä saneerauksesta, korostuu urakoitsijoiden kokemus vastaavista projekteista. Aloitukseen täytyy toimisto remontin urakoitsijan valmistautua poikkeuksellisen hyvin. Usein toimisto remontit ovat niin nopeasti toteutettavia, että tekemisen täytyy olla käynnissä heti ensimmäisestä tunnista alkaen. Tässä vaiheessa korostuu kokenut ja ammattitaitoinen työnjohto joka on valmistaunut aloitukseen jo hyvissä ajoin sekä tietää jo kaksi kolme seuraavaa vaihetta työmaalla. Suunnitelmallisuuden työmaalla tulee olla itsestäänselvyys, sillä se on tärkeää niin työmaan turvallisuuden kuin toimisto remontin aikataulun kannalta. Myös materiaalit tulee olla tilattuna jo ennen aloitusta sekä aikataulutettuna niiden tuleminen oikeaan aikaan työmaalle. Kiintokalusteet tulee myös olla tilattuna ja niiden valmistuksen olevan aloitettu hyvissä ajoin, jotta ne saadaan oikeaan aikaan työmaalle ja toimisto remontti toteutettua aikataulussa. Kuten hyvin tiedämme, voi toisinaan rakennusprojekteissa tulla yllätyksiä vastaan. Etenkin kun saneerataan vanhaa liiketilaa. Tällaisissa tilanteissa myös toimisto remontissa tulee työnjohdon, tilaajan sekä suunnittelijan olla ammattitaitoisia ja ratkaista mahdollinen ongelma mahdollisimman nopeasti, jottei toimisto remontti myöhästy aikataulusta. Kun toimisto saadaan auki, on tärkeää tehdä mahdolliset lisätilaukset mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja tilaajan varmistaa kaiken oleellisen olevan halutulla tavalla.