18.9.2018 | Ravintola remontti

Ravintola remontti

Ravintolan remontointi on jokaisen ravintoloitsijan mielessä silloin tällöin. Ravintolan remontoimiselle voi olla useita syitä tilanteesta ja ravintolan elinkaaren vaiheesta riippuen. Toisinaan ravintola remontin tarkoituksena on vaihtaa konseptia toisenlaiseen, joskus taas tarkoituksena on pidentää ravintolan elinkaarta. Tällöin luonnollisesti ravintolan remontoinnin on tarkoitus olla kevyempi ja mahdollisesti myös asiakkaille huomaamaton.

Ravintola remontti ja sen vaiheet

Koska ravintola remontti halutaan lähes aina suorittaa mahdollisimman nopeasti, vaatii se hyvät valmistelut sekä suunnittelun ja suunnitelmallisuuden.

Remontin tärkeimmät vaiheet ovat:

  • Konsepti sekä sen suunnittelu
  • Toteutus
  • Avajaiset

Ravintola remontti ja suunnitelmat

Ravintola remontin aloittamisessa kaikki lähtee liikkeelle halutusta konseptista. Kun konsepti on selvillä ja hiottu mahdollisimman pitkälle, on seuraava askel astua suunnittelijan luokse. Hyvä ja kokenut suunnittelija saa heti kiinni tilaajan haluamasta konseptista ja osaa myös ottaa huomioon tilojen hyvän toiminnallisuuden. Sillä suunnittelu vaiheessa sitoudutaan ravintola remontin kustannuksiin. Hyvä suunnittelu myös helpottaa ravintola remontin toteuttamista tavoitellussa aikataulussa. Mitä enemmän suunnitelmissa on vajavaisuuksia tai puutteita, sitä suurempi riski on aikataulussa pysymisen kanssa. Toinen seikka missä suunnitelmien vieminen mahdollisimman pitkälle korostuu, on ravintola remontin tarjouksien yhdenvertaisuus. Mikäli suunnitelmissa on vajavaisuuksia, eivät tarjoukset ole keskenään vertailukelpoisia ja tällöin mahdollisten lisätöiden osuus kasvaa. Tämä taas vaikuttaa ravintola remontin investoinnin suuruuteen sekä tavoiteltuun budjettiin joka taas määrää ravintolan kannattavuutta tulevaisuudessa.

Ravintola remontin toteutus

Kun suunnitelmat on saatu valmiiksi ja päätös toteutuksesta tehty, on käsillä ravintola remontin teknisen vaiheen aloitus. Urakoitsija valinnat ovat äärimmäisen tärkeitä ja koska ravintola remontointi poikkeaa paljon perinteisestä remontoinnista sekä saneerauksesta, korostuu urakoitsijoiden kokemus vastaavista projekteista. Aloitukseen täytyy ravintola remontin urakoitsijan valmistautua poikkeuksellisen hyvin. Ravintola remontit ovat niin nopeasti toteutettavia, että tekemisen täytyy olla käynnissä heti ensimmäisestä tunnista alkaen. Tässä vaiheessa korostuu kokenut ja ammattitaitoinen työnjohto joka on valmistaunut aloitukseen jo hyvissä ajoin sekä tietää jo kaksi kolme seuraavaa vaihetta työmaalla. Suunnitelmallisuuden työmaalla tulee olla itsestäänselvyys, sillä se on tärkeää niin työmaan turvallisuuden kuin ravintola remontin aikataulun kannalta. Myös materiaalit tulee olla tilattuna jo ennen aloitusta sekä aikataulutettuna niiden tuleminen oikeaan aikaan työmaalle. Kiintokalusteet tulee myös olla tilattuna ja niiden valmistuksen olevan aloitettu hyvissä ajoin, jotta ne saadaan oikeaan aikaan työmaalle ja ravintola remontti toteutettua aikataulussa. Kuten hyvin tiedämme, voi toisinaan rakennusprojekteissa tulla yllätyksiä vastaan. Etenkin kun saneerataan vanhaa liiketilaa. Tällaisissa tilanteissa myös ravintola remontissa tulee työnjohdon, tilaajan sekä suunnittelijan olla ammattitaitoisia ja ratkaista mahdollinen ongelma mahdollisimman nopeasti, jottei ravintola remontti myöhästy aikataulusta. Kun ravintola saadaan auki, on tärkeää tehdä mahdolliset lisätilaukset mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja tilaajan varmistaa kaiken oleellisen olevan halutulla tavalla.

Ravintola remontin jälkeen

Remontin jälkeen on tärkeää saada konsepti toimintaan mahdollisimman nopeasti ja myös pysyä tässä konseptissa. Sillä ravintola remontin jälkeen on konseptin noudattaminen erityisen tärkeää heti ensimmäisestä avajaisillasta lähtien.